Hizmetlerimiz:
Danışmanlık, Aracılık, Yatırım
Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve pazar analizleri,
Fizibilite çalışmaları,
Bölge ve konum araştırması yapmak,
Yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak,
En etkin ve en verimli kullanım analizleri yapmak,
Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,